Dzień I – 17 maja 2021 r.

09:30 – 10:00 - Rejestracja uczestników (na miejscu oraz on-line)

10:00 – 10:15 - Powitanie uczestników i przybyłych gości

10:15 – 13:15 - I część plenarna:
Sesja: System zabezpieczenia w świadczenia szpitalne (sieć szpitali) – ocena funkcjonowania, organizacja, zarządzanie oraz monitoring poziomu realizacji:
 • dr hab. n. ekon. Barbara Więckowska, prof. SGH, Katedra Ubezpieczenia Społecznego Szkoła Główna Handlowa w Warszawie: Wielochorobowość a system JGP – czy możemy skorzystać z rozwiązań brytyjskich?

 • mgr Daniel Rutkowski, Z-ca Dyrektora Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej Centrali NFZ: Poziom realizacji świadczeń w ramach PSZ i innych rodzajów świadczeń w dobie pandemii. Dodatkowe środki i działania podejmowane przez MZ i NFZ w obszarze onkologii

 • (on-line) gen. dyw. prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak, Dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie: Ryczałt jako kluczowy element reformy systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej. Wieloletnie doświadczenia – szanse i ograniczenia – w praktyce funkcjonowania szpitala wielospecjalistycznego.

PANEL DYSKUSYJNY – moderator: dr n. o zdr. Michał Chrobot, uczestnicy: gen. dyw. prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak (on-line), mgr Bartosz Stemplewski, mgr Daniel Rutkowski,            dr hab. n. ekon. Barbara Więckowska, prof. SGH.

Sesja:
Diagnostyka i leczenie COVID-19, realizacja i finansowanie świadczeń w praktyce:
 • dr n. med. Paweł Pabjan, Konsultant Wojewódzki ds. Chorób Zakaźnych woj. świętokrzyskiego, Klinika Chorób Zakaźnych WSZ w Kielcach: Diagnostyka i leczenie COVID-19 na przykładzie woj. świętokrzyskiego - perspektywa organu nadzorującego i koordynującego walkę z epidemią SARS-CoV-2

 • Jarosław Ciura, Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Kielcach: Sytuacja epidemiologiczna zakażeń SARS-CoV-2 w województwie świętokrzyskim

 • mgr Renata Wachowicz, Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego ŚUM w Katowicach: Zarządzanie kryzysowe szpitalem klinicznym w dobie pandemii

 • mgr Daniel Rutkowski: Dodatkowe źródła finansowania świadczeń w związku z epidemią SARS-CoV-2

 • mgr Bogumiła Niziołek, Dyrektor Departamentu Ochrony Zdrowia, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego: Pomoc udzielana podmiotom leczniczym przez Województwo Świętokrzyskie na walkę z COVID-19

 • dr n. prawn. Katarzyna Dąbek-Krajewska, radca prawny Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego ŚUM w Katowicach: Dodatek covidowy uwagi de lege ferenda.

PANEL DYSKUSYJNY – moderator: mgr Renata Wachowicz, uczestnicy: dr n. med. Paweł Pabjan, mgr Bartosz Stemplewski, mgr Daniel Rutkowski, mgr Bogumiła Niziołek.

 

13:15 – 13:30 - Przerwa kawowa

13:30 – 14:15 - II część plenarna:
Sesja: Krajowa Sieć Onkologiczna. Założenia i praktyczna realizacja opieki koordynowanej w Polsce:

 

PANEL DYSKUSYJNY: moderator: dr n. o zdr. Michał Chrobot

Uczestnicy:

 • (on-line) Podsekretarz Stanu MZ, Pan Sławomir Gadomski
 • (on-line) prof. dr hab. n. med. Adam Maciejczyk, Przewodniczący Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, Prezes Zrzeszenia Publicznych Centrów i Instytutów Onkologii, Dyrektor Dolnośląskiego Centrum Onkologii
 • prof. dr hab. n. med. Stanisław Góźdź, Dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Onkologii, Członek Zarządu Zrzeszenia Publicznych Centrów i Instytutów Onkologii
 • (on-line) prof. dr hab. n. med. Robert Gasik, Prezydent Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa, Kierownik Kliniki i Polikliniki Neuroortopedii i Neurologii Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie.
14:30 – 15:15 - Lunch

15:15 – 17:30 - III część plenarna:
Sesja: Kształcenie kadr medycznych oraz zawodów pomocniczych w ochronie zdrowia.

Moderator: dr hab. n. hum. Grażyna Nowak Starz, prof. nadzw., Prodziekan ds. kształcenia – nauki o zdrowiu, Collegium Medicum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach (CM UJK w Kielcach)

 • (on-line) dr hab. n. o zdr. Dorota Kozieł, prof. UJK, Prorektor do spraw medycznych, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach: Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych –znaczenie w systemie ochrony zdrowia

 • mgr Bogumiła Niziołek: Stypendia dla studentów medycyny w województwie świętokrzyskim

 • dr n. med. Renata Stępień, CM UJK w Kielcach: Rola Ministerstwa Zdrowia w zapewnieniu jakości kształcenia przeddyplomowego kadr medycznych

 • dr n. o zdr. Dorota Rębak, mgr Edyta Dziewisz-Markowska, CM UJK w Kielcach: Kształcenie na kierunku zdrowie publiczne – problemy i wyzwania

 • dr n. hum. Halina Król, dr n. o kf. Małgorzata Biskup, dr n. med. Paweł Macek, dr hab. Grażyna Nowak-Starz, prof. nadzw., CM UJK w Kielcach: Absolwent Zdrowia Publicznego w systemie ochrony zdrowia

 • dr n. med. Małgorzata Kaczmarczyk, CM UJK w Kielcach: Elektroniczna dokumentacja pracy pielęgniarki z zastosowaniem ICNP (Międzynarodowej Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej)

 • mgr Mateusz Putowski, CM UJK w Kielcach: Symulacja medyczna – teraźniejszość i przyszłość nauczania

 • mgr Kamil Makowski, CM UJK w Kielcach: USG w kształceniu i praktyce zawodowej ratownika medycznego

 • dr Agata Michalska, dr Justyna Pogorzelska, dr Tomasz Wójcik, mgr Kamil Markowski, CM UJK w Kielcach: Fizjoterapia jako samodzielny zawód medyczny - zmiany dotyczące kształcenia. Prawa i obowiązki w świetle obowiązujących przepisów.

19:00 – 21:00 - Kolacja

Dzień II – 18 maja 2021 r.

09:30 – 10:00 - Sesja plakatowa

10:00 – 11:15 - IV część plenarna:

Sesja: Standard rachunku kosztów i taryfikacja świadczeń:
 • dr n. med. Erwin Strzesak, Przewodniczący Oddziału Wielkopolskiego Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego, Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu: Wycena świadczeń – co to znaczy?

 • (on-line) prof. dr hab. n. med. Marek Rękas, Konsultant Krajowy ds. okulistyki, Kierownik Kliniki Okulistyki Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie, dr hab. n. ekon. Monika Raulinajtys-Grzybek Kierownik Katedry Rachunkowości Menedżerskiej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, prof. SGH: Standard jakości i rachunku kosztów - pojęcia rozłączne czy komplementarne
 • (on-line) mgr Magdalena Dzierwa, Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w Warszawie: Koncepcja standardu rachunku kosztów wg obowiązujących przepisów.

11:15 – 11:30 - Przerwa kawowa

11:30 - 13:00 - V część plenarna:

Sesja: E-health w Polsce:

 • on-line) mec. Jan Pachocki, Associate w Life Sciences Practice Domański Zakrzewski Palinka sp. k.: Wykorzystanie potencjału e-zdrowia w systemie ochrony zdrowia – jakie wnioski powinniśmy wyciągnąć z pandemii COVID-19?
 • (on-line) dr n. med. Marcin Śliwka, Prezes Zarządu Medrisk Sp. z o.o., Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu: Realizacja prawa do informacji o stanie zdrowia pacjenta na odległość w dobie COVID-19
 • (on-line) mec. Oskar Luty, Partner w Kancelarii Fairfield w Warszawie: E-zarządzanie wyrobami medycznymi w szpitalach
 • dr n. o zdr. Agnieszka Strzelecka, Instytut Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Przewodnicząca Świętokrzyskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego: Wykorzystanie analizy asocjacji w diagnozie potrzeb pacjentów w zakresie e-Zdrowia
 • dr hab. n. hum. Grażyna Nowak Starz, prof. nadzw., dr n. o zdr. Marta Kordyzon, CM UJK w Kielcach: Mobilna Aplikacja TOM (Transkulturowa Opieka Medyczna) - narzędzie wspierające świadczenie medycznych usług transkulturowych medycznych usług transkulturowych.
PANEL DYSKUSYJNY – moderator:  dr n. o zdr. Agnieszka Strzelecka, uczestnicy: mec. Jan Pachocki (on-line), mec. Oskar Luty (on-line), dr n. o zdr. Marta Kordyzon.
 

13:00 – 13:15 - Przerwa kawowa

13:15 – 14:45 - VI część plenarna:
Sesja: Praktyczne aspekty rozliczania świadczeń. Zmiany w rozliczeniach w latach 2020-2021:
 • (on-line) mec. Paulina Kieszkowska-Knapik, Wspólnik w Kancelarii KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński w Warszawie: Ustawa o Funduszu Medycznym – czy poprawi dostęp do nowoczesnych terapii lekowych – pierwsze obserwacje po wejściu w życie ustawy
 • dr n. o zdr. Michał Chrobot, Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Koderów Medycznych, Kierownik Działu Kontraktowania, Rozliczeń i Statystyki Medycznej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach: Aktualne wytyczne w realizacji i rozliczaniu RDTL
 • dr n. med. Aleksandra Sierocka, Kierownik Pionu Monitorowania Świadczeń Medycznych w Wojewódzkim Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi, Członek Komisji Kontrolnej Polskiego Towarzystwa Koderów Medycznych: KOS-zawał – praktyczna ocena realizacji i rozliczania świadczeń
 • mgr Bartosz Maleszczuk, Kierownik Działu Analiz i Rozliczeń Świadczeń Zdrowotnych, Pełnomocnik ds. Pakietu Onkologicznego w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu, Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Koderów Medycznych: Współpraca i rozliczanie świadczeń z zakresu radioterapii i chemioterapii
 • mgr inż. Magdalena Motnyk, Kierownik Rozliczania Kontraktów Medycznych w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, Państwowym Instytucie Badawczym Oddział w Gliwicach, Członek Polskiego Towarzystwa Koderów Medycznych: Założenia opieki koordynowanej w nowotworach jelita grubego
PANEL DYSKUSYJNY – moderator: dr n. med. Aleksandra Sierocka, uczestnicy: mgr inż. Magdalena Motnyk, mgr Bartosz Maleszczuk, dr n. o zdr. Michał Chrobot.

14:45 - 15:00 - Zamknięcie konferencji

15:00 – 15:30 - Lunch