Dzień I – 17 maja 2021 r.

09:30 – 10:00 - Rejestracja uczestników

10:00 – 10:15 - Powitanie uczestników i przybyłych gości

10:15 – 12:15 - I część plenarna:

 • System zabezpieczenia w świadczenia szpitalne (sieć szpitali) – ocena funkcjonowania z perspektywy placówek medycznych oraz płatnika publicznego
 • Finansowanie świadczeń w ramach ryczałtu. Zarządzanie ryczałtem na poziomie placówki i komórki organizacyjnej oraz monitoring poziomu wykonania. Konsekwencje przekroczenia lub niepełnego wykonania ryczałtu PSZ. Realizacja świadczeń finansowanych odrębnie, jako kierunek optymalizacji przychodu z NFZ
 • Sieć szpitali w dobie epidemii SARS-CoV-2

PANEL DYSKUSYJNY

12:15 – 12:30 - Przerwa kawowa

12:30 – 14:30 - II część plenarna:

 • E-health w Polsce – stan na rok 2021 (EDM, e-skierowanie, inne itd.)
 • Telemedycyna - dotychczasowe doświadczenia
 • Jakość świadczeń i bezpieczeństwo pacjenta w polskim systemie ochrony zdrowia
 • Kształcenie kadr medycznych oraz zawodów pomocniczych w ochronie zdrowia

PANEL DYSKUSYJNY

14:30 – 15:15 - Lunch

15:15 – 17:30 - III część plenarna:

 • Taryfikacja świadczeń – co zrobić aby była skuteczna?
 • Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów w szpitalach (plany naprawcze, pokrywanie straty netto)

PANEL DYSKUSYJNY

19:00 – 21:00 - Kolacja

Dzień II – 18 maja 2021 r.

09:30 – 10:00 - Sesja plakatowa

10:00 – 12:00 - IV część plenarna:

 • Pilotaż sieci onkologicznej jako element Krajowej Strategii Onkologicznej – co dalej z polską onkologią?
 • Świadczenia opieki kompleksowej – KOC, KOS-zawał, KONS, KON-pierś, leczenie SM – jedyna droga w kierunku podnoszenia jakości?
 • Czy Polska potrzebuje sieci szpitali zakaźnych?
 • Prawo medyczne
 • Polityka lekowa i refundacyjna

PANEL DYSKUSYJNY

12:00 – 12:15 - Przerwa kawowa

12:15 – 14:15 - V część plenarna:

 • Praktyczne aspekty rozliczania świadczeń szpitalnych, ambulatoryjnych, lekowych, przyszłość RSS w kontekście rozwoju systemu SMPT
 • Zmiany w rozliczaniu świadczeń w latach 2019-2020 (onkologia, okulistyka, endokrynologia, neurologia, programy lekowe, chemioterapia)
 • Finansowanie świadczeń związanych z diagnostyką i leczneiem COVID-19. Rozliczenia w dobie epidemii

PANEL DYSKUSYJNY

14:15 – 14:30 - Zamknięcie konferencji

14:30 – 15:15 - Lunch