Patronaty honorowe:
 • Zbigniew Koniusz – Wojewoda Świętokrzyski,
 • Andrzej Bętkowski – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego,
 • Bogdan Wenta – Prezydent Miasta Kielce,
 • prof. dr hab. n. med. Stanisław Góźdź – Dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach, Collegium Medicum, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach,
 • prof. zw. dr hab. Stanisław Głuszek – Prorektor do Spraw Medycznych, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach,
 • prof. zw. dr hab. n. med. Marianna Janion – Dziekan Collegium Medicum, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach,
 • prof. Jarosław J. Fedorowski, MD, PhD, MBA – Prezes Polskiej Federacji Szpitali. Gubernator i Członek Prezydium Europejskiej Federacji Szpitali HOPE, Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Koordynowanej Ochrony Zdrowia,
 • dr hab. n. med. Jarosław Pinkas – Konsultant krajowy w dziedzinie zdrowia publicznego,
 • dr hab. n. med. Adam Maciejczyk – Przewodniczący Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, Prezes Zrzeszenia Publicznych Centrów i Instytutów Onkologii, Dyrektor Dolnośląskiego Centrum Onkologii,
 • dr n. med. Grzegorz Juszczyk – Dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny 
 • dr n. med. Erwin Strzesak – Przewodniczący Oddziału Wielkopolskiego Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego,
 • mec. Helena Górniak – Dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Kielcach,
 • lek. dent. Paweł Barucha – Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej Świętokrzyskiej Izby Lekarskiej.