Załącznik nr 1 do Regulaminu

Opłata rejestracyjna wynosi (kwota brutto):

  • 500,00 zł – uczestnicy (udział osobisty);
  • 200,00 zł – członkowie Polskiego Towarzystwa Koderów Medycznych oraz  Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego (udział osobisty);
  • 50,00 zł – studenci Collegium Medicum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach (opłata nie obejmuje udziału w kolacji oraz materiałów konferencyjnych);
  • 250,00 zł – uczestnictwo w formie on-line (opłata nie obejmuje materiałów konferencyjnych).

 
Opłatę konferencyjną prosimy wpłacać w ciągu 7 dniu od otrzymania potwierdzenia o rejestracji na konto: 

Świętokrzyskie Centrum Onkologii
ul. Artwińskiego 3; 25-734 Kielce
NIP: 959-129-49-07

Bank PEKAO S.A., numer: 92 1240 4416 1111 0000 4956 8086
z dopiskiem: Konferencja 2021

UWAGA: Powyższa opłata rejestracyjna nie obejmuje kosztu noclegu (uczestnicy organizują i opłacają nocleg we własnym zakresie).