V Ogólnopolska konferencja pn.:
Ewidencja świadczeń zdrowotnych podstawą bezpieczeństwa
prawno-finansowego placówki medycznej.


Cel konferencji:

Piąta ogólnopolska konferencja pod hasłem "Ewidencja świadczeń zdrowotnych podstawą bezpieczeństwa prawno-finansowego placówki medycznej” ma na celu wymianę doświadczeń między jej uczestnikami, reprezentującymi regulatora systemu (Ministerstwo Zdrowia), płatnika publicznego (Centrala i Oddziały Wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia) i świadczeniodawców (szpitale kliniczne, wojewódzkie, powiatowe czy onkologiczne) oraz badaczami i ekspertami zewnętrznymi z zakresu organizacji, zarządzania, ekonomiki ochrony zdrowia, prawa medycznego oraz zdrowia publicznego.

Z uwagi na możliwe ograniczenia epidemiologiczne, dotyczące zgromadzeń, dwudniowa konferencja planowana jest w formie hybrydowej, tj. z możliwością osobistego udziału, jak również w formie on-line.

W jej programie planowane są bloki tematyczne dotyczące planowanych zmian w organizacji systemu opieki zdrowotnej w Polsce (m. in. sieci szpitali, opieki kompleksowej, w tym sieci onkologicznej), taryfikacji świadczeń oraz rachunkowości zarządczej i rachunku kosztów w szpitalach, e-zdrowia czy praktycznych aspektów kontraktowania i rozliczania świadczeń w poszczególnych rodzajach świadczeń. 

W trakcie konferencji odbędzie się także sesja plakatowa.

Lekarze za udział w konferencji otrzymają punkty edukacyjne.

 

Informacje o konferencji

Organizatorem konferencji jest Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach, Collegium Medicum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Świętokrzyski Oddział Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego oraz Polskie Towarzystwo Koderów Medycznych.

Odbędzie się ona w dniach 17-18 maja 2021 roku w Hotelu Binkowski w Kielcach, ul. Szczepaniaka 42, 25-043 Kielce.

Na zakończenie uczestnicy otrzymają potwierdzenie udziału w konferencji.
 

Termin przesyłania zgłoszeń:

Zgłoszenia uczestnictwa, propozycje tematów wystąpień oraz prace do sesji plakatowej należy przesłać do dnia 10 maja 2021 roku, za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej konferencji https://konferencja-esz.onkol.kielce.pl.

Osoby zainteresowane wystąpieniem proszone są o zaznaczenie właściwej formy wystąpienia na formularzu rejestracyjnym (wystąpienie ustne / plakat).

Zakres tematyczny wystąpień oraz prac do sesji plakatowej musi zawierać się w tematyce konferencji. Format nadsyłanych prac określa regulamin.

Opłaty

Na zasadach określonych w regulaminie.