Świętokrzyskie Centrum Onkologii
ul. Stefana Artwińskiego 3, 25-734 Kielce

Regon: 001263233, NIP: 959-129-49-07

Komitet Organizacyjny:

tel. (+48 41) 36 74 701
tel. (+48 41) 36 74 702
tel. (+48 41) 36 74 703

fax (+48 41) 36 74 705

e-mail: konferencja2021@onkol.kielce.pl