Przewodniczący:

 • dr hab. n. hum. Grażyna Nowak Starz, prof. nadzw. – Prodziekan ds. kształcenia – nauki o zdrowiu, Collegium Medicum, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach,

Wiceprzewodniczący:

 • prof. dr hab. n. med. Stanisław Góźdź – Dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach, Instytut Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach,

Członkowie:

 • prof. zw. dr hab. Stanisław Głuszek – Rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach,
 • prof. zw. dr hab. n. med. Marianna Janion – Dziekan Collegium Medicum, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach,
 • gen. dyw. prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak – Dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie,
 • prof. dr hab. n. med. Marek Postuła – Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii (CePT), Katedra i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny,
 • dr hab. n. o zdr. Dorota Kozieł, prof. nadzw. – Prorektor do spraw medycznych, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach,
 • dr hab. n. o zdr. Edyta Suliga, prof. UJK – Dyrektor Instytutu Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach,
 • dr hab. Monika Szpringer, prof. UJK – Instytut Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach,
 • dr hab. n. ekon. Monika Raulinajtys-Grzybek, prof. SGH, Katedra Rachunkowości Menedżerskiej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,
 • dr hab. n. med. Aldona Kowalska, prof. UJK – Instytut Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach,
 • dr hab. n. med. Marcin Pasiarski, prof. UJK – Instytut Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach,
 • dr hab. n. med. Adam Maciejczyk, prof. nadzw. – Przewodniczący Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, Prezes Zrzeszenia Publicznych Centrów i Instytutów Onkologii, Dyrektor Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu,
 • dr hab. n. med. Beata Jagielska - Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie PIB w Warszawie, Polska Koalicja Medycyny Spersonalizowanej,
 • dr n. med. Erwin Strzesak – Przewodniczący Oddziału Wielkopolskiego Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego, Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu,
 • dr n. hum. Halina Król – Instytut Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach,
 • dr n. med. Przemysław Wolak – Prodziekan ds. kształcenia – nauki medyczne, Collegium Medicum, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach,
 • dr n. o zdr. Agnieszka Strzelecka – Instytut Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Przewodnicząca Świętokrzyskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego, Polskie Towarzystwo Telemedycyny i e-Zdrowia,
 • dr n. med. Aleksandra Sierocka – Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi, Polskie Towarzystwo Koderów Medycznych,
 • dr n. med. Leszek Smorąg – Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach,
 • dr n. praw. Kamila Kocańda – Polskie Towarzystwo Koderów Medycznych, Świętokrzyski Oddział Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego,
 • dr n. o zdr. Michał Chrobot – Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach, Polskie Towarzystwo Koderów Medycznych, Świętokrzyski Oddział Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego,
 •  mgr Sławomir Jagieła MBA Zastępca Dyrektora Kolegium Kształcenia Podyplomowego, Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie.

Przewodniczący:

 • dr n. o zdr. Michał Chrobot – Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach, Polskie Towarzystwo Koderów Medycznych, Świętokrzyski Oddział Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego,
Wiceprzewodniczy:
 • dr n. o zdr. Agnieszka Strzelecka – Instytut Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Przewodnicząca Świętokrzyskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego, Polskie Towarzystwo Telemedycyny i e-Zdrowia,

Sekretarz:

 • mgr Joanna Tomasik – Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach, Polskie Towarzystwo Koderów Medycznych,

Członkowie:

 • dr n. praw. Kamila Kocańda – Polskie Towarzystwo Koderów Medycznych, Świętokrzyski Oddział Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego,
 • dr n. med. Maciej Sikora – Polskie Towarzystwo Koderów Medycznych,
 • mgr Katarzyna Bubień – Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach, Polskie Towarzystwo Koderów Medycznych,
 • mgr Izabela Opalińska – Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach,
 • mgr Emilia Mańka – Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach,
 • mgr inż. Łukasz Fortuna – Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach, Polskie Towarzystwo Koderów Medycznych,
 • mgr inż. Paweł Kubuś – Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach, Polskie Towarzystwo Koderów Medycznych,
 • mgr Maciej Miszczuk – Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach, Polskie Towarzystwo Koderów Medycznych,
 • mgr inż. Zbigniew Chrapek – Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach,
 • mgr Kamil Markowski – Instytut Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach,
 • mgr Edyta Dziewisz – Collegium Medicum, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach,
 • Agata Kowalska – Collegium Medicum, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach,
 • Anna Kuniczkowska-Szklarek – Collegium Medicum, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach.